"way travels" — Słownik kolokacji angielskich

way travels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga porusza się
  1. way rzeczownik + travel czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two of them find a way to travel back to the past, when the continents still existed.

    Podobne kolokacje: