"send into one's way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać do czyjś droga
  1. send czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's no question we've sent the finest of our citizens into harm's way.

    Podobne kolokacje: