"bring the way" — Słownik kolokacji angielskich

bring the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś drogę
  1. bring czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Why do you think he brought us all the way here?

    Podobne kolokacje:

podobne do "bring the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bring the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne