Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"start on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

start on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś droga
  1. start czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then with a rested body he started on his way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo