MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"bring in a way" — Słownik kolokacji angielskich

bring in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś w pewnym sensie
  1. bring czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    It's like bringing his work home with him, but in a good way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo