"Gerard Way" — Słownik kolokacji angielskich

Gerard Way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gerard Droga
  1. Gerard rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In an interview for the music video, Gerard Way says that it was written at "the darkest period in this band's career."

    Podobne kolokacje: