"create ways" — Słownik kolokacji angielskich

create ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: create a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz drogi
  1. create czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A staff member who created a new way of looking at an old problem.

    Podobne kolokacje: