"put in one's way" — Słownik kolokacji angielskich

put in one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawijać czyjś droga
  1. put czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Bad things were coming for you, and I had to put myself in their way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo