"way lays" — Słownik kolokacji angielskich

way lays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieśni drogi
  1. way rzeczownik + lay czasownik
    Zwykła kolokacja

    Either way, he probably just lay there all night in shock.

    Podobne kolokacje: