"way draws" — Słownik kolokacji angielskich

way draws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga rysuje
  1. way rzeczownik + draw czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All the way he painted and drew small sketches that were later developed into paintings.

    Podobne kolokacje: