"way eases" — Słownik kolokacji angielskich

way eases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwości drogi
  1. way rzeczownik + ease czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If no cause is found, your doctor can help you find ways to ease the pain and get your life back.

    Podobne kolokacje: