PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) suggest, offer, propose
Kolokacji: 3
(7) discuss, negotiate
Kolokacji: 3
(11) go, last, survive
Kolokacji: 5
(12) lose, leave, pause, forget
Kolokacji: 5
(17) pay, buy, win, earn, clear, ...
Kolokacji: 12
1. work up one's way = praca w górę czyjś droga work up one's way
4. alter the way = zmień drogę alter the way
5. change in ways = zmiana w drogach change in ways
6. affect the way = wpłyń na drogę affect the way
7. alter in ways = zmień w drogach alter in ways
9. twist one's way = skręt czyjś droga twist one's way
10. combine in ways = kombajn w drogach combine in ways
11. move the way = przestaw drogę move the way
12. recommend ways = poleć drogi recommend ways
14. revert to one's ways = powracać czyjś drogi revert to one's ways
15. add in a way = dodaj w pewnym sensie add in a way
16. born that way = urodzony ta droga born that way
17. reduce in a way = zredukuj w pewnym sensie reduce in a way
18. modify in ways = zmodyfikuj w drogach modify in ways
19. shake in a way = potrząśnij w pewnym sensie shake in a way
20. turn to ways = kolej do dróg turn to ways
21. move on one's way = wyruszać czyjś droga move on one's way
22. violate in ways = złam w drogach violate in ways
23. turn as a way = obróć się jako droga turn as a way
24. attack on one's way = atak na czyjś droga attack on one's way
25. wear in the way = noś w drodze wear in the way
26. transform the way = odmień drogę transform the way
27. crash on one's way = wypadek na czyjś droga crash on one's way
28. turn from one's ways = odwodzić czyjś drogi turn from one's ways
29. edit in a way = montaż w pewnym sensie edit in a way
30. turn on one's way = włączać się czyjś droga turn on one's way
31. convert to one's way = neofita aby czyjś droga convert to one's way
(22) eat, chew, fill
Kolokacji: 4
(25) shoot, blast, smash, destroy
Kolokacji: 5
(28) battle, compete
Kolokacji: 2
(30) take, need, cost, involve, ask
Kolokacji: 8
(31) want, care, like, hate, please
Kolokacji: 7
(34) sing, bow
Kolokacji: 2
(35) admire, seek, stare
Kolokacji: 3
(36) look, face, dominate
Kolokacji: 6
(37) spend, drop, blow
Kolokacji: 4
(39) differ, argue
Kolokacji: 2
(42) vote, kill, defeat
Kolokacji: 3
(45) rub, scratch, kiss, march
Kolokacji: 4
(46) use, share, drink, utilize
Kolokacji: 7
(47) enter, tackle, embed
Kolokacji: 3
(48) intercept, grab, tap
Kolokacji: 3
(49) cheat, cook, manipulate
Kolokacji: 4
(51) flee, fly
Kolokacji: 2
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.