Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"work up one's way" — Słownik kolokacji angielskich

work up one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca w górę czyjś droga
  1. work czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She got a job in a bank and worked her way up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo