Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"work" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

work czasownik

work + rzeczownik
Kolokacji: 158
work miracles • work wonders • work conditions • work women • work families • work shifts • work side • work order • work people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
2. work wonders = czynić cuda work wonders
4. work women = kobiety robocze work women
5. work shifts = pracować na zmiany work shifts
7. work order = porządek roboczy work order
8. work side = strona robocza work side
9. work people = ludzie roboczy work people
12. work men = ludzie roboczy work men
13. work one's way = podążać gdzieś (z trudem), dążyć do czegoś (z wysiłkiem) work one's way
15. work up one's way = praca w górę czyjś droga work up one's way
  • She got a job in a bank and worked her way up.
  • What they needed to do was start small and work their way up.
  • You'll need to start at the bottom and work your way up.
  • Let's start from the bottom and work our way up.
  • Not at the same level, of course, but you'll work your way up again.
  • He spent most of the next six years working his way up.
  • He's come from nothing and has worked his way up.
  • I might have to be brought in on the financial side and work my way up.
  • Some started on the ground floor and worked their way up.
  • He soon works his way up to the top again, however.
16. work one's risk = praca czyjś ryzyko work one's risk
18. work out one's differences = ćwiczyć czyjś różnice work out one's differences
19. work out one's problems = ćwiczyć czyjś problemy work out one's problems
20. work groups = grupy robocze work groups
22. work nights = pracować na nocki work nights
23. work weekends = pracować w weekendy work weekends
24. work things = załatwić, zorganizować work things
25. work several innings = rozwiąż kilka rund work several innings
26. work capital = kapitał roboczy work capital
28. work title = tytuł roboczy work title
29. ability to work = zdolność do pracy ability to work
30. work several hours = rozwiąż kilka godzin work several hours
31. chance to work = szansa do pracy chance to work
32. work one's fingers = praca czyjś palce work one's fingers
34. way to work = droga do pracy way to work
35. time to work = czas do pracy time to work
36. work the land = uprawiać ziemię, obrabiać ziemię work the land
37. work Americans = Amerykanie roboczy work Americans
38. work out things = praca na zewnątrz rzeczy work out things
40. place to work = miejsce do pracy place to work
41. work memory = pamięć robocza work memory
42. work the case = rozwiąż przypadek work the case
43. work parents = rodzice roboczy work parents
44. work Girl = Dziewczyna robocza work Girl
45. work summers = lato robocze work summers
46. work part = część robocza work part
47. work several years = rozwiąż kilka lat work several years
48. work freelance = pracować na własny rachunek work freelance
czasownik + work
Kolokacji: 159
begin working • start working • continue working • stop working • enjoy working • keep working • spend working • like working • ...
work + przyimek
Kolokacji: 87
work with • work on • work out • work alongside • work toward • work towards • work outside • work up • work off • ...
work + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 319
work together • work hard • work closely • work best • work better • work properly • work extensively • work directly • work alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.