"work families" — Słownik kolokacji angielskich

work families kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodziny robocze
  1. work czasownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Working families have seen little if any progress over the past 30 years.

powered by  eTutor logo