"work Woman" — Słownik kolokacji angielskich

work Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: work women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta robocza
  1. work czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To be sure, there are working women who feel the same way.

    Podobne kolokacje: