"twist one's way" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś droga
  1. twist czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did not cut into by-ways or twist his way through mean streets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo