"beat on the way" — Słownik kolokacji angielskich

beat on the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbij po drodze
  1. beat czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mathis beat two players on the way and shot with his right foot while two defenders were converging on him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "beat on the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "beat on the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom

podobne do "beat on the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "beat on the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink