"put in ways" — Słownik kolokacji angielskich

put in ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: put in one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż drogi
  1. put czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bad things were coming for you, and I had to put myself in their way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo