"deliver in a way" — Słownik kolokacji angielskich

deliver in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz w pewnym sensie
  1. deliver czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Television news is not merely the same news delivered in a different way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "deliver in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "deliver in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne