"make for a way" — Słownik kolokacji angielskich

make for a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skieruj się ku drodze
  1. make czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The internet makes for a highly effective way to implement "remix culture".

    Podobne kolokacje: