"current way" — Słownik kolokacji angielskich

current way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna droga
  1. current przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If matters continued in the current way, civilians were going to be injured, even killed.

    Podobne kolokacje: