"send in the way" — Słownik kolokacji angielskich

send in the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyślij drogę
  1. send czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was not an attempt to send you a message, at least not in the way Shaftoe means.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send in the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "send in the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik