"research ways" — Słownik kolokacji angielskich

research ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi badawcze
  1. research czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Additionally, she researched ways to improve the test for syphilis.

    Podobne kolokacje: