"way fails" — Słownik kolokacji angielskich

way fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceny niedostateczne drogi
  1. way rzeczownik + fail czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Either way, it fails to make a convincing case.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way fails" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way fails" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik