"way gets" — Słownik kolokacji angielskich

way gets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga dostaje
  1. way rzeczownik + get czasownik
    Silna kolokacja

    The way we've been getting them right ever since 1850.

    Podobne kolokacje: