"test ways" — Słownik kolokacji angielskich

test ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi testu
  1. test czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were testing ways whereby people didn't have to live in Chicago.

    Podobne kolokacje: