"thorough way" — Słownik kolokacji angielskich

thorough way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruntowna droga
  1. thorough przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would take pages to address this serious charge in a thorough way.

    Podobne kolokacje: