"against the way" — Słownik kolokacji angielskich

against the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o drogę
  1. against przyimek + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We are against this government and the way it was formed.

    Podobne kolokacje:

podobne do "against the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "against the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

nazwa własna
inne