"test in ways" — Słownik kolokacji angielskich

test in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): test z dróg
  1. test czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They still test themselves physically, only in different, more printable ways.

    Podobne kolokacje: