"try the way" — Słownik kolokacji angielskich

try the way kolokacja
Popularniejsza odmiana: try ways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj drogi
  1. try czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For weeks, I spent hours trying different ways to get through to him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "try the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "try the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne