MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"try the way" — Słownik kolokacji angielskich

try the way kolokacja
Popularniejsza odmiana: try ways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj drogi
  1. try czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For weeks, I spent hours trying different ways to get through to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo