"way works" — Słownik kolokacji angielskich

way works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga pracuje
  1. way rzeczownik + work czasownik
    Silna kolokacja

    And I think the old way has worked pretty well.

    Podobne kolokacje: