"try one's way" — Słownik kolokacji angielskich

try one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: try ways
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbować czyjś droga
  1. try czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For weeks, I spent hours trying different ways to get through to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo