"way varies" — Słownik kolokacji angielskich

way varies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga różni się
  1. way rzeczownik + vary czasownik
    Luźna kolokacja

    The way a program works can vary depending on the farm.

    Podobne kolokacje: