"way responds" — Słownik kolokacji angielskich

way responds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga reaguje
  1. way rzeczownik + respond czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As sales people we get caught up with trying to find ways to respond to the innovations of our competitors.

    Podobne kolokacje: