"spendthrift way" — Słownik kolokacji angielskich

spendthrift way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga rozrzutnika
  1. spendthrift rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At some point, New York's voters will have to take a hard look at the state's spendthrift ways - item by painful item.

    Podobne kolokacje: