"way match" — Słownik kolokacji angielskich

way match kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecz drogi
  1. way rzeczownik + match rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Angle was added to the match, making it a three way match.

    Podobne kolokacje: