"way depends" — Słownik kolokacji angielskich

way depends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zależy
  1. way rzeczownik + depend czasownik
    Zwykła kolokacja

    The way that people can become judges and what they have to do in court depends on each country.

    Podobne kolokacje: