"way increases" — Słownik kolokacji angielskich

way increases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrosty drogi
  1. way rzeczownik + increase czasownik
    Zwykła kolokacja

    They have two main ways to increase the height of his vault.

    Podobne kolokacje: