"Way improves" — Słownik kolokacji angielskich

Way improves kolokacja
Popularniejsza odmiana: way improves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga poprawia się
  1. way rzeczownik + improve czasownik
    Luźna kolokacja

    Students and their parents are expected to find ways to improve the community in which they live.

    Podobne kolokacje: