"way lies" — Słownik kolokacji angielskich

way lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga biegnie
  1. way rzeczownik + lie czasownik
    Silna kolokacja

    One way or the other, my own government was lying to me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way lies" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way lies" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom