"way trying" — Słownik kolokacji angielskich

way trying kolokacja
Popularniejsza odmiana: way tries
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbowanie drogi
  1. way rzeczownik + try czasownik
    Luźna kolokacja

    Or what if she lost her way trying to find us?

    Podobne kolokacje: