"way diminishes" — Słownik kolokacji angielskich

way diminishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zmniejsza
  1. way rzeczownik + diminish czasownik
    Zwykła kolokacja

    The hadis state various ways to diminish, prevent and control anger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo