"way provides" — Słownik kolokacji angielskich

way provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga dostarcza
  1. way rzeczownik + provide czasownik
    Zwykła kolokacja

    The way you provide a benefit can do so as well.

    Podobne kolokacje: