"alternative way" — Słownik kolokacji angielskich

alternative way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alternatywna droga
  1. alternative przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In some levels, players have found alternative ways of getting through to the next level.

    Podobne kolokacje: