ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"alternative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alternative przymiotnik

alternative + rzeczownik
Kolokacji: 259
alternative medicine • alternative source • alternative rock • alternative school • alternative route • alternative format • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. alternative medicine = medycyna alternatywna, niekonwencjonalna (np. bioenergoterapia) alternative medicine
7. alternative fuel = paliwo zamienne, paliwo zastępcze alternative fuel
16. alternative program = alternatywny program alternative program
  • In some levels, players have found alternative ways of getting through to the next level.
  • I knew the words, but couldn't think of an alternative way to say what they mean.
  • The city itself has become an alternative way of life.
  • A. There are alternative ways of getting into the city.
  • "Don't you just love the alternative way of thinking some people have?"
  • I am finding alternative ways of getting energy at a very low cost myself.
  • Did you consider any alternative way of meeting your basic project needs?
  • An alternative way of looking at the crisis goes like this.
  • They provide an alternative way for these people to seek help, support and information.
  • Yet, in the end, George found alternative ways to claim the stage and become popular.
21. alternative music = alternatywna muzyka alternative music
22. alternative system = alternatywny system alternative system
23. alternative tax = alternatywny podatek alternative tax
24. alternative site = alternatywne miejsce alternative site
26. alternative mean = alternatywa oznaczać alternative mean
29. alternative title = alternatywny tytuł alternative title
30. alternative proposal = propozycja alternatywna alternative proposal
31. alternative space = alternatywna przestrzeń alternative space
32. alternative newspaper = alternatywna gazeta alternative newspaper
33. alternative model = alternatywny model alternative model
34. alternative strategy = alternatywna strategia alternative strategy
37. alternative use = alternatywne wykorzystanie alternative use
40. alternative scene = alternatywna scena alternative scene
41. alternative hypothesis = hipoteza alternatywna alternative hypothesis
42. alternative technology = technologia alternatywna alternative technology
43. alternative service = służba zastępcza alternative service
44. alternative reality = alternatywna rzeczywistość, świat alternatywny alternative reality
45. alternative splicing = alternatywny splicing (łączenie ze sobą różnych egzonów z pre-mRNA na różne sposoby) alternative splicing
49. alternative investment = alternatywna inwestycja alternative investment
50. alternative option = alternatywna możliwość alternative option
51. alternative lifestyle = alternatywny styl życia alternative lifestyle
53. alternative universe = alternatywne uniwersum alternative universe
54. alternative place = lokal zastępczy alternative place
55. alternative location = lokalizacja alternatywna alternative location
57. alternative measure = alternatywny środek alternative measure
59. alternative path = ścieżka zastępcza alternative path
60. alternative metal = alternatywny metal alternative metal
61. alternative media = alternatywne środki przekazu alternative media
62. alternative design = wariant projektu, projekt alternatywny alternative design
64. alternative style = alternatywny styl alternative style
65. alternative candidate = alternatywny kandydat alternative candidate
67. alternative course = alternatywny kurs alternative course

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.