"Alternative spelling" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: alternative spelling
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Alternatywna pisownia
  1. alternative przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are 6000 words that have both the traditional and alternative spellings.