"alternative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alternatywne podejście
  1. alternative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, it is a problem to find an alternative approach.