"alternative use" — Słownik kolokacji angielskich

alternative use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alternatywne wykorzystanie
  1. alternative przymiotnik + use rzeczownik
    Silna kolokacja

    This building still stands, but has been converted to alternative commercial use.