"commercial use" — Słownik kolokacji angielskich

commercial use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handlowe wykorzystanie
  1. commercial przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He will rather try to develop them for commercial use.